Iszlám és Korán

Módszertanunk

Az alábbiakban azok az elvek kerülnek bemutatásra, amelyeket alapítványunk, a Süleymaniye Vakfı követ:

A Módszertan, mely a koránsorok magyarázatainak felfedezését szolgálja

A Korán egy önmagát elmagyarázó isteni könyv, amely egy csodálatos módszertannal rendelkezik. Ez a módszertan lehető teszi a Koránsorok beépített magyarázatainak felfedezését. Az egyes koránsorok részletes magyarázata más releváns koránsorokban található meg, így a Korán egy érthető Könyv anélkül, hogy annak megmagyarázásához más forrásra lenne szükség. A Korán hangsúlyozza, hogy a releváns verssorok megtalálása és a magyarázatok felfedezése egy olyan munka, amelyet egy egész szakértői csoport végezhet el, nem pedig egy egyedülálló személy.

Az említett módszertant arabul úgy hívják: al-Hikmat. Az arab nyelv szavainak jelentése sokrétű, nehéz azokat egyetlen szóra lefordítani, de talán a szó al-Hikmat olyasmint jelent, mint „a Bölcsesség”.  Mi a továbbiakban, a könnyebb megértés érdekében úgy fogunk erre hivatkozni, hogy „a Módszertan”. Ha ezt a Módszertant használjuk,  senkinek nem kell követnie többé olyan személyeket vagy engedelmeskednie olyan személyeknek, akik maguknak követelik Isten Könyveinek magyarázatához való jogot. A Módszertanról további részletek az alábbi linkre kattintva érhetők el (egyelőre csak angul nyelven):
The Science of Discovering the Explanations of the Qur’an Verses

A természet és a vallás

A Korán Isten „jeleit” tartalmazza, amelyeket Ő küldött le. Ha a Korán az adott Módszertan keretében helyesen kerül tanulmányozásra, az eredmény teljes mértékben összhangban van a természettel, hiszen a természet is Isten által létrehozott „jelekből” áll.

A természet rendje, amelyet Isten létrehozott a földön, tökéletes összhangban van a könyveiben elrendelt parancsokkal. Isten meghatározta a dolgok természetes rendjét, majd isteni könyveket küldött útmutatókként, melyeknek követése szükséges e természetes rend fenntartása és megőrzése érdekében. Ez a teremtés és a vallás közötti közvetlen kapcsolat:
“Fordítsd arcod teljesen e hitvallás felé, az Isten által felálított természetes rend (fitra) felé. Ő ennek a természetes rendnek megfelelően alkotta meg az emberiséget. Semmi sem helyettesítheti azt, amit Isten teremtett. Ez az egyenes/helyes vallás, de az emberek többsége nem tudja. (Korán 30:30)

Mohammed Próféta (béke legyen vele) példája, az ún. (Szunna)

Isten küldöttének, Mohammeddnek (béke legyen vele) példája a legjobb példa, ahol megfigyelhetjük a természet és a vallás összhangját. A Isten a következőt jelentette ki:

„Bizonyára egy jó példa van Isten küldöttében számotokra, azok számára kik reménykednek Istenben és az Utolsó Napban, és sokat gondolnak/emlékeznek Istenre.” (Korán 33:21)

Isten küldöttének, Mohammednek (béke legyen vele) a példája, az ún. Szunna a Korán gyakorlatba helyezett formája volt. Az alkalmazott gyakorlatot nem érthetjük meg anélkül, hogy azelőtt az elmélet lényegét megértenénk. Ezért Muhammed Próféta életmódját a Koránnal való egységében kell értelmezni. Mielőtt a Mohammed Prófétáról szóló elbeszéléseket hitelesnek és magától értetődőnek vennék, össze kell hasonlítani azokat a Korán verssoraival.

A Korán, mint a Kinyilatkoztatások utolsó láncszeme

A Korán az utolsó isteni Könyv, amely teljessé teszi és lezárja az Isten által felállított vallás kinyilatkoztatási láncolatát. Ez a vallás az Iszlám, mely mindig az Isten akaratában való megnyugváson, az önmagunk Istennek való átadásán alapult.

A Korán nem tagadja és nem hagyja figyelmen kívül az előzetes Szentírásokat, hanem megerősíti, igazolja azokat. Mohammad Próféta (béke legyen vele) szintén felkereste az előző Szentírásokat követő embereket és bemutatta nekik a Korán és a Szentírások közötti hasonlóságokat. Hangsúlyozta, hogy a Korán megerősíti, igazolja az előzetes Szentírásokat. Ezt a példát kell követni, mikor nem muszlim személyek számára ismertetjük az Iszlámot.

További információ az Isten által kinyilatkoztatott könyvek egymáshoz való viszonyáról az alábbi linkre kattintva található (egyelőre csak angolul):
The Qur’an as the Final Link of Revelation Chain

 

Kategóriák

Quran Translation