Iszlám és Korán

Palesztina, Gáza

Palesztina és Gáza megsegítése érdekében a muszlimok egységessé válása szükséges, az egyesülés pedig a csakis a Korán égisze alatt lehetséges

Jelenleg az izraeli fegyveres erők borzalmas bűnöket, népírtást követnek el Palesztinában. A 2024 Június 16-i adatok szerint 2023 Október 7-e óta Gázában több mint 37 ezer személyt, ebből több mint 15 ezer gyermeket gyilkolt le az iraeli hadsereg. Több mint 85 ezer palesztin sérült meg és 10 ezer palesztin eltűnt. A jelenlegi palesztin helyzet egy 76 éve tartó illegális cionista megszállás illetve a Palesztinában a cionisták által kialakított és fentartott apartheid rendszer terméke. Mindezt pedig 1948-ban a cionista terrorista csoportok által elkövetett etnikai csoportok etnikai „tisztogatása” (az ún. „Nakba„) előzi meg. A Nakba folyamán nagyjából 13 ezer palesztint öltek meg, és 75 ezer palesztint űztek el lakóhelyükről, 530 falvat romboltak le  az Irgun, Lehi és Hagana elnevezésű terrorszervezetek, illetve további cionista mozgalmak.

A globális muszlim közösség (Umma) tehetetlenül nézi a jelenleg történő népírtást. Ennek oka, hogy a muszlimok közössége manapság hihetetlenül megosztott, számtalan irányzat, vallási iskola, vélemény különbözik össze egymással. Ahhoz, hogy a muszlimok közössége, az ún. Umma képes legyen megállítani a palesztinában jelenleg történő mészárlást, illetve bármilyen további emberiség elleni bűncselekményeket a világban, megvédeni az elnyomottakat (például Kongóban, Kelet-Turkesztánban, Jemenben, a muszlim kissebséget Indiában, és még hosszú a sor), ahhoz egyesülni kell a muszlimoknak.

Csakis a Korán segítségével lehetséges ez az egyesülés. A Korán helyes megértése a kulcs az egyesüléshez. A Koránt a saját maga módszerével kell magyarzáni: „Koránverssor magyaráz Koránverssort”. Nem szabad ember által kitalált „Koránmódszertant” alkalmazni, hiszen ez helytelen Koránmagyarázatokhoz, illetve a muszlim közösséget bomlasztó összekülönbözésekhez vezet. Mohammed Prófétánk (béke legyen vele) példáját és tanításait csakis akkor érthetjük meg hiteles formában, ha az életéről szóló elbeszéléseket a Korán fényében vizsgáljuk. A tévedésre képes emberfia által feljegyzett (akár fabrikált) elbeszélési láncok nem elegendőek a Prófétáról (béke legyen vele) szóló elbeszélések hitelesítésére. Erre elsősorban a Korán alkalmas: a Koránnal összeegyeztethető elbeszélések hitelesnek, a Koránnal ellentmondó elbeszélések pedig elutasítandónak számítanak.

Ha nem a Korán módszertanát követjük akkor az eredmény a Prófétáról szóló hazugságok, kitalált mesék, gúnyolódások sora, hamis Koránértelmezések és a muszlim közösségek további összekülönbözése, további feldarabolódása lesz. Hosszú távon Gáza és Palesztina segítésének egyik fontos lépése a Korán helyes értelmezésének tanulása és annak tanítása.

Add comment

Kategóriák

Quran Translation